Developing the Competencies of Teachers to Integrate Students from Migrant Background into European Schools

2020-1-FR01-KA201-079762

“Göçmen Geçmişe Sahip Öğrencilerin Avrupa Okullarına Entegrasyonunu Sağlamak İçin Öğretmen Yeterliliklerinin Geliştirilmesi”

Proje Başlama Tarihi : 2020-11-01
Proje Bitiş Tarihi : 2022 -10-31
Toplam Bütçe : 253.705,00 EUR

Proje Kordinatörü:
ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE;France

Proje Ortakları:
Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği,Turkey
DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO,Slovenia
UNIVERSITY OF THESSALY – UTH,Yunanistan
Formazione e Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus,Italy
UC Limburg,Belgium

Proje, öğretmenlere eğitim, koçluk ve rehberlik sağlayarak, ortaokul öğrencilerini bu süreçte destekleyebilmelerini sağlamak için okul liderlerini ve eğiticileri gerekli beceriler ve yenilikçi araçlarla donatarak, okul,aileler ve diğer paydaşlar arasında işbirliğini destekleyerek okullarda göçmen kökenli öğrencilerin entegrasyonunu güçlendirmeyi ve eğitimdeki başarılarını artırmayı amaçlamaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmek için atılacak adımlar;

● Öğretmenlerin öğrenciler ile göçmen geçmişi (EC) olan öğrencileri bütünleştirmeleri sürecinde onlara yardımcı olacak bir eğitim içeriği
● Orta okul öğretmenleri için açık bir çevrimiçi kurs (OOC)
● İyi uygulamaları (OEC) paylaşmak için bir öğretmen topluluğu

Sağlıklı bir toplumsal gelecek için göçmen akışlarının uygun şekilde yönetilmesi, bu grupların eğitim entegrasyonunun teşvik edilmesi ile birlikte okulu bırakmalarının da önüne geçilerek AB’ye entegre edilebilmeleri çok uluslu konulardır. Bu projenin ürünleri ve yenilikçi yaklaşımları, AB düzeyinde tamamen aktarılabilir ve test edilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve aynı zamanda yerel ihtiyaçlara uyarlanabilecek, çoğaltıcı etkinlikler de bu amaca hizmet edecektir. Sonuç olarak, 6 ortağın göçmenlerle farklı ve tamamlayıcı uzmanlığa sahip olduğu uluslararası bir ortaklık, projenin hedeflerine ulaşmak ve dolayısıyla AB çapında bir konuyu ele almak için kritik öneme sahiptir.

Proje okul liderlerini olduğu kadar öğretmenleri, göçmen kökenli öğrencileri ve aileleri de hedeflemektedir. Projenin uygulanma sürecine 78 öğretmen, okul lideri ve eğitimci, göçmen kökenli 100 öğrenci ve ebeveynleri ile birlikte 475 paydaş dahil olacaktır. 6 farklı ülkede yapılacak olan 6 çoğaltıcı etkinlik ile 300 öğretmen ve eğitimcinin dahil olacağı planlanmış yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde minimum 1000 kişiden oluşan daha geniş bir yararlanıcı kitleye ulaşılması hedeflenmektedir.. Ayrıca projenin, göçmen gençlerin ve ebeveynlerinin ulusal dil becerilerinin geliştirilmesi, göçmen kökenli öğrencilerin eğitiminde okul entegrasyonunun ve başarısının güçlendirilmesi ile öğretmenlerin öğretim yeterliklerinin geliştirilmesi gibi yararlanıcılar üzerinde doğrudan etkileri olacaktır. . Öngörülen uzun vadeli etki, okullarda göçmen geçmişine sahip orta öğretim öğrencilerinin daha iyi entegrasyonu ve okullar, aileler ve diğer dış paydaşlar arasında sağlanacak daha yüksek bir işbirliğiyle Avrupa’daki mevcut okul sistemini güçlendirmektir. Şu bir gerçek ki, kültürlerarası eğitim, bazı değişmez denilen gerçekleri sorgulayabilen, değişime açık ve duygusal açıdan zor sorunlarla baş edebilen öğretmenlere ihtiyaç duyar.